Badania kliniczne

Otóż, aby medycyna rozwijała się w szybkim tempie niezbędne jest prowadzenie badań nad nowymi lekami, które pomogą w poprawie jakości życia wielu chorym na całym świecie.  Postęp jaki zrobiła nauka jest ogromny. Kiedyś z powodu chorób ludzie umierali ze względu na brak dostępnych metod leczenia. Obecnie nawet ciężkie choroby przewlekłe czy choroby nowotworowe mogą być wyleczone, a objawy złagodzone dzięki skutecznym metodom leczenia. Dlatego tak ważne są badania kliniczne kraków jest jednym z dużych miast w Polsce w którym prowadzone są takie badania. W Centrum Medycznym Linden pracuje personel posiadający wieloletnie doświadczenie i najwyższe kwalifikacje do przeprowadzania tego typu testów.  Aktualnie prowadzi badania dotyczące choroby Parkinsona  i spastyki poudarowej i pourazowej kończyny górnej.  Ochotnicy, którzy biorą udział w badaniach klinicznych mogą podarować  życie wielu osobom chorym na całym świecie. W Centrum Medycznym Linden udział w badaniu klinicznym jest całkowicie bezpłatny.

Czym są badania kliniczne w Krakowie?

Wiele osób boi się uczestniczyć w tego typu badaniach ze względu na obawy o swoje zdrowie i życie. Tego typu badania oczywiście wiążą się z ryzykiem, jednak w momencie kiedy wykonywane są one przez profesjonalny zespół  medyczny ryzyko to jest zminimalizowane do minimum.  Dzięki badaniom klinicznym pozyskiwane są nowe leki które wprowadzane są  do obrotu.  Badania tego typu muszą spełnić wszystkie bardzo rygorystyczne wymogi a przede wszystkim normy bezpieczeństwa.  Pacjenci, którzy zgłaszają się na badania podlegają ciągłemu monitoringowi.  Badania kliniczne w Krakowie prowadzone są zgodnie z założeniami dobrej praktyki klinicznej, jak również zgodnie z polskimi przepisami prawnymi.  Dobro i bezpieczeństwo pacjenta to rzecz nadrzędna.  Nie każda osoba, która zgłasza się jako ochotnik może wziąć udział w badaniach klinicznych.  Badania te przeprowadzane są według wytycznych takich jak kryteria włączenia i kryterium wykluczenia. Kryterium wykluczenia zawiera czynniki, które dyskwalifikują ochotnika do udziału w badaniach. Ze względu na wiek, płeć, przebyte choroby lub stosowane leczenie. Kryterium włączenia zawiera wszystkie niezbędne czynniki, które pozwalają ochotnikom na udział w badaniach klinicznych.  Bardzo ważne jest to, aby pacjent miał pełną świadomość tego z czym wiążą się badania kliniczne. Jednak o włączeniu do badań decyduje lekarz prowadzący badania.  Lekarz przeprowadza niezbędne badania i wnikliwą analizę danych podanych przez pacjenta.  Ocenia stan jego zdrowia i na tej podstawie dopuszcza ochotnika do udziału w badaniach klinicznych.  W Centrum Medycznym Linden pracuje wykwalifikowany personel medyczny dzięki czemu pacjent zgłaszający się na badania kliniczne w Krakowie będzie miał zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie. Badania kliniczne mogą ocalić życie i zdrowie milionów ludzi na całym świecie.