Czym jest i jak powstaje materiał siewny? 

Uprawy rolne charakteryzują się cyklicznością, relatywnie do przebiegu i zmienności pór roku w Polsce. Rolnicy zajmujący się uprawą zbóż, po okresie zbiorów, zostawiają sobie tak zwany materiał siewny, na kolejny sezon upraw. Co raz większym uznaniem jednak cieszy się kwalifikowany materiał siewny. Zdobywa on coraz większe zainteresowanie wśród plantatorów i małych rolników. Jednak zdania co do jego stosowania nadal są podzielone.  

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mocno zmieniły się przepisy. Zakończyły się programy wspomagające samofinansowanie hodowli. Powstało jednak pole do popisu dla zagranicznego kapitału. Spora ilość zagranicznych spółek rozpoczęła rejestracje nowych gatunków zbóż, ziemniaka, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych. Przeciwdziałając temu procederowi polscy hodowcy postanowili znaleźć rozwiązanie, które pozwoliło by przywrócić do życia krajową hodowlę twórczą. W ten oto sposób powstała Agencja Nasienna, której z założenia zajmowała się zbieraniem opłat licencyjnych za działania rozmnażania i zbytu materiału siewnego.        

Lata doświadczeń pokazały, że kwalifikowany materiał siewny, jest najlepszy i warto wybierać go właśnie pod kontem pomnażania plonów. Przepisy regulują jakie materiały siewne mogą być używane w nasiewnictwie. Najważniejsze by miały odpowiednie atesty oraz etykiety.  Zanim jednak dokona się zakupu tego typu materiału siewnego warto przypomnieć sobie jakie standardy powinny spełniać.  

Jak powstaje materiał siewny? 

W przeciwieństwie do materiału jaki rolnik produkuje w zakresie swojego własnego gospodarstwa, ma dokładną wiedzę na temat parametrów zakupowanego materiału siewnego. Może dostosować odpowiednią technologię siewną bez ryzyka zbytniego zagęszczenia łanu. W przypadku gdy łan jest zagęszczony następuje porażenie chorobami. Ponadto rolnikom znana jest masa tysiąca ziarniaków, zdolność kiełkowania, czystość tych nasion. Dokonując zakupu kwalifikowanego materiału siewnego dobrze wie co jest w worku i wie jakie własne cele tym materiałem może uzyskać. Godnym zauważenie jest również postęp biologiczny. Kolejne odmiany muszą być lepsze od średnich odmian dotychczasowych.  

Ze słowem “kwalifikacyjny” wiąże się mocno proces uzyskiwania materiału siewnego na polu. Jeżeli materiał siewny jest źle wyprodukowany na polu, nie ma takiej możliwości by go w magazynie poprawić. Do procesu siewnego wykorzystywane są wyspecjalizowane gospodarstwa, które ułatwiają proces uszlachetniania w zakładzie, poprzez produkcję bardzo dobrej jakości surowiec. Duże znaczenie dla jakości plonu ma także wyradzanie. Potocznie nazywane jest spadkiem potencjału danej odmiany zboża. Stosując swój materiał, rolnicy nie mają pojęcia jaki jest stopień odsiewu. Wiadomo jednak, że nie może ono konkurować z polem obsianym materiałem o wysokim stopniem odsiewu. Do tak zwanej zaprawy, dodawane są między innymi polimery, które powiększają wartości fizyczne materiału siewnego. Materiał staje się ekologiczny, nie pyli, odrobinki zaprawy, które są toksyczne nie fruwają w powietrzu tylko ściśle trzymają się ziarniaka. Brak pylenia nie jest tylko zaletą dla rolnika, ale również innych istnień, takich jak pszczoły czy inne zwierzęta. Polimer trzyma zaprawę przy ziarniaku i ta zaprawa nie przemieszcza się w powietrzu. 

Do produkcji materiału siewnego wybierane są konkretne partie. Nie korzysta się z ożywiania starych partii siewnych, których nie da się doczyścić. Każda partia materiału siewnego musi być zweryfikowana przed wypuszczeniem na rynek. Materiał siewny selekcjonowany jest w momencie wykupienia. W momencie przyjazdu do fabryki, nie sprawia kłopotów z czyszczeniem. W związku z tym ilość odpadów, z których nie da się wyprodukować materiału siewnego jest relatywnie mała.