Herbicydy – skuteczne opryski na chwasty

Herbicydy to produkty chemiczne, które mają za zadanie utrzymać wolne pole od roślin konkurencyjnych, czyli chwastów. Są to preparaty mające w składzie związki chemiczne sprawiające eliminację niepożądanych roślin, dzięki temu zboża, kukurydza czy rzepak mają lepsze warunki do rozwoju i plonowania. Według wielu ekspertów z branży herbicydy są najlepszymi środkami ochrony roślin.

Dlaczego herbicydy są takie ważne w uprawie roślin?

Rośliny i chwasty potrzebują podobnych warunków do rozwoju, wymagają więc takich samych składników odżywczych pochodzących z gleby oraz słońca, aby mogły prawidłowo rosnąć. Jeżeli wyeliminujemy konkurencję chwastów, wówczas rośliny uprawne będą otrzymywać optymalną przestrzeń do rozwoju. Opryski na chwasty to lepsza wegetacja roślin, więc otrzymywane plony będą zdecydowanie dużo lepszej jakości. Otóż, herbicydy są związkami chemicznymi należącymi do wielu grup o zróżnicowanym mechanizmie działania. Obecnie można sklasyfikować substancje niszczące rośliny ze względu na sposób działania, sposób przeprowadzania oprysku, a także czas aplikacji związku. Poszczególne preparaty różnią się od siebie również ze względu na ukierunkowanie na określone grupy roślin, zazwyczaj wyróżnia się trzy grupy herbicydów – niszczące trawy, totalne, zwalczające chwasty dwuliścienne. Pierwszym szeroko rozpowszechnionym środkiem na chwasty był związek 2,4 D, który znalazł zastosowanie  po zakończeniu drugiej wojny światowej. To syntetyczna auksyna, która pobudza roślinę do nieskoordynowanego wzrostu. Takie preparaty szkodzą roślinie poprzez zaburzenie procesu metabolizmu. Większość herbicydów działa selektywnie na rośliny dwuliścienne, ale nie szkodzą trawom. Wśród środków, które mają za zadaniem wyeliminowanie z upraw roślinnych trawę, można zastosować tzw. inhibitory karboksylazy acetylo-CoA.

Odpowiednie stosowanie

Herbicydy można podzielić na kontaktowe i układowe. Te pierwsze mają za zadaniem uszkadzać chwasty w miejscu, w którym zetknął się z opryskiem, a więc aby zadziałały trzeba nimi bardzo dokładnie pokryć chwasty. Jeśli zrobimy oprysk zbyt szybko i mało dokładnie, do tego w deszczowy czy wietrzny dzień, wówczas preparat nie przyniesie pożądanych efektów. Poza tym trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że środki kontaktowe działają szybko, ale tylko na część naziemną chwastów, przez to można mieć pewność, że w następnym roku odrosną. Takie rozwiązanie nie sprawdzi się przed siewem oraz w miejscach, gdzie chcemy, żeby nie rosły żadne rośliny. Jeżeli chodzi o herbicydy układowe sytuacja wygląda inaczej. Te preparaty zakłócają procesy życiowe chwastów od środka, więc stosowane są doglebowo lub dolistnie. Na efekty takich oprysków należy poczekać około 2 tygodni, całkowite obumarcie niechcianych roślin następuję po 2 miesiącach. Stosowanie herbicydów układowych jest skuteczniejsze, bo zniszczeniu ulega część podziemna i nadziemna chwastów. Decydując się na stosowanie środków na likwidację chwastów musimy zdawać sobie sprawę z tego, że większość z herbicydów zwalcza wyłącznie określone grupy roślin nie nie niszcząc roślin uprawnych. Przed zakupem odpowiednich preparatów warto bardzo dokładnie sprecyzować, czego oczekujemy po danym środku, dzięki temu będzie można wybrać najodpowiedniejszy. Chociaż są przeciwnicy stosowania takich środków, warto podkreślić to że stosowane we właściwy sposób i w odpowiedniej dawce nie stanowią zagrożenia ani dla ludzi, ani dla przyrody.