Historyczne państwo Włoch

Powszechnie wiadomo, iż Toskania podbijana była przez plemiona germańskie. Podkreśla się, że na przełomie od X do XI wieku wyodrębniały się na tych terenach komuny Florencji Lukki oraz Sieny. Natomiast w XV wieku przedstawiana Toskania stała się podporządkowana obszarom Florencji i władającym w niej w tym momencie Medyceuszom.
Toskania w chwili podbicia przez Rzymian została połączona z Imperium Rzymskim. W pierwszych chwilach swojego istnienia nosiła nazwę Etrurii.

Wskazuje się, że było to historyczne państwo na terenach Włoch. Zostało one utworzone na przełomie 1801 roku. Dokonał tego Napoleon Bonaparte. Analiza literatury przedmiotu ukazuje, iż to właśnie Królestwo Etrurii stało się państwem o doskonale znanym ustroju monarchicznym. Określane było jednocześnie znakiem monarchistycznych tendencji N. Bonaparte.

Przedstawiając zapis historyczny wskazuje się, że ukazywane państwo było zarządzane dynastią Burbonów. Natomiast królem stał się Ludwik Burbon. Na przełomie 1807 roku zostało połączone z Cesarstwem – taką decyzję podjął N. Bonaparte. Zaznacza się, że przyczyną takiej to aneksji stało się nieprzestrzeganie określonych zasad tak zwanej blokady kontynentalnej.

Już w kolejnych latach Księstwo Toskanii, w momencie gdy ukazywana dynastia Medyceuszy w pewnym stopniu wygasła to właśnie władza przeszła już w ręce dynastii z grupy habsbursko-lotaryńskiej. Wskazać należy, iż dzięki temu opisywany kraj został w pewien sposób związany z urokliwą Austrią. Natomiast po podboju poprzez Napoleona Bonaparte zostało wtedy utworzone wspomniane powyżej Królestwo Etrurii. Jednak w kolejnych okresie czasowym Toskania stała się częścią Francji.