Iniekcje, czyli wzmocnienie gruntu budowlanego

Iniekcje to pojęcie nadrzędne.

Z terminem iniekcje powiązane są pewne materiały pomocnicze – przede wszystkim są to tak zwane pakery oraz urządzenia iniekcyjne. Ważna jest też chemia oraz wszelkie obszary zastosowania techniki, są to np. iniekcja uszczelniająca i powierzchniowa, izolacja pozioma, iniekcja pęknięć, system węży iniekcyjnych. Iniekcje gruntu polegają na tym, iż materiał zostaje wstrzyknięty do pustek pod materiałami budowlanymi lub w ziemi przy pomocy tak zwanych pakerów bądź lanc iniekcyjnych.

Ta właśnie metoda służy na przykład do wzmacniania gruntu budowlanego. Przykładowe obszary, w których do zastosowania uszczelnień w gruncie budowlanym używa się lanc iniekcyjnych to na przykład: tunele, kanały, mury oporowe, wykończenia betonem elewacyjnym, zbiorniki wody pitnej, mosty. Uszczelnianie budynków obejmuje kompleksowe prace z zakresu ochrony przed wilgocią piwnic, suteryn, tuneli, mostów i parkingów wielopoziomowych. Należałoby też dodać, iż uszczelnianie budynków obejmuje również takie prace jak uszczelnianie dachów płaskich, tarasów i balkonów oraz uszczelnianie wewnętrzne.

Występują również iniekcje żywiczne – to technika uszczelniania, która jest stosowana w budownictwie na przykład do wypełniania pęknięć oraz pustek i do uszczelniania połączeń ścian z podwalinami bądź do uszczelniania pionowego. Iniekcję żywiczną stosuje się głównie w miejscach, gdzie po jej wykonaniu całość musi być idealnie szczelna. Iniekcje tą wykonuje się według określonych zasad – wstrzykuje się żywicę pod ciśnieniem używając pakerów do tak zwanego iniekowanego materiału budowlanego. Warto też coś powiedzieć o izolacji poziomej – jest to system uszczelniania, który chronią przed wilgocią kapilarną. Izolacja ta zapobiega podsiąkaniu budynku od strony podłoża. Zazwyczaj stosuje się ją między płytą posadzkową, a wznoszonym murem lub też w przypadku nowych budynków – pomiędzy murem, a stropem piwnicy z wykorzystaniem do tego folii lub taśmy bitumicznej.

W starszych budynkach nie ma zazwyczaj izolacji poziomej, lecz jest możliwość jej odtworzenia w późniejszym czasie. Metoda ta zależy przede wszystkim od obiektu oraz stopnia podsiąkania. Podstawą prac remontowych muszą jednak być wstępne oględziny miejsca. W przypadku iniekcji (iniekcja ciśnieniowa) ciśnienie, które jest wstrzykiwane do materiału wytwarzane jest maszynowo. Warto nadmienić, że izolacje poziome trzeba wykonywać na całym przekroju materiału budowlanego. Znana jest również iniekcja rys. Jest zazwyczaj stosowana w naprawie pęknięć, kiedy uszkodzone materiały budowlane naprawia się poprzez ich łączenie z zamknięciem siłowym. Pęknięcia są wypełniane w taki sposób, że stają się szczelne oraz nie przepuszczają wody, ani wilgoci. Wstrzyknięty materiał zapewnia ochronę przed korozją oraz nie przepuszcza szkodliwych substancji.

Oprócz tego, warto dodać, że łączenie z zamknięciem siłowym dodatkowo wzmacnia nośność betonu względem muru. Metodę iniekcji rys stosuje się w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym oraz w budownictwie podziemnym, kanałowym oraz wodnym. Występuje też iniekcja kurtynowa – to metoda dodatkowego uszczelniania przez żelowanie. Elementy budowli, które mają styczność z ziemią bądź też są przysypane ziemią pokrywa się od wewnątrz na zewnątrz żywicami. Tą samą metodą zamyka się też pustki, szczeliny dylatacyjne oraz pęknięcia. Typowymi obszarami, gdzie stosuje się iniekcje uszczelniające jest budownictwo mieszkalne i przemysłowe, budownictwo podziemne i kanałowe oraz wodne i tunelowe.