Marketing odsłania istotę popytu turystycznego

Marketing przedstawia, że popyt turystyczny jest sumą dóbr turystycznych, usług i towarów.

Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym

Nabywanie dóbr turystycznych polega na kupowaniu (prawa do korzystania) ich, na przykład wody, słońca, zbiorów dzieł sztuki. Z punktu widzenia marketera nieistotny jest przy tym spór czy popyt turystyczny obejmuje jedynie dobra oraz usługi. Służą one zaspokojeniu potrzeb związanych z podróżą oraz wypoczynkiem. Zatem to, co turyści zwykli kupować w miejscu stałego zamieszkania. Warto również postawić na marketing aplikacji mobilnych.

Decydując się na marketing w firmie nie należy zapominać, że przedsiębiorstwo turystyczne może rozmaicie kształtować profil swojej działalności. Jednocześnie dostosowując się do warunków rynkowych. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby agencja turystyczna zaspokajała także popyt na prasę, benzynę czy żywność. Dzieje się to pod warunkiem, że działalność zapewnia godziwe zyski.

Marketing turystyczny a jego ekonomiczne wyznaczniki popytu

Ekonomiczne wyznaczniki popytu turystycznego są wspólne dla wszystkich rynków. Stawiając na marketing turystyczny należy mieć na uwadze, że należą do nich przede wszystkim ceny produktów oraz dochody konsumentów. Ruch turystyczny jest nader determinowany licznymi, specyficznymi przyczynami natury pozaekonomicznej. Na przykład industrializacja oraz zanieczyszczenie środowiska czy gęstość zaludnienia. Poza tym cechy osobowości i rozmiary wolnego czasu, moda, tradycje czy kultura, zdrowotność, stabilizacja polityczna w odniesieniu do marketingu.

Poza tym popyt turystyczny inaczej reaguje na produkt typowy, a inaczej na niepowtarzalny. Elastyczność popytu wobec cen usług standardowych jest wysoka. Potencjalny turysta na ogół nie odczuwa potrzeby spędzenia urlopu w konkretnej nadmorskiej miejscowości, czy w tej, a nie innej narciarskiej wiosce. Interesują go raczej takie parametry miejsca przeznaczenia, jak koszt dojazdu, standard hotelu, średnia temperatura morskiej wody, liczba wyciągów narciarskich. Dzięki rozwojowi transportu oraz ułatwieniom paszportowym, turysta może wybierać spośród dziesiątków standardowych ofert pobytu. Na przykład wygodny hotel z dobrą kuchnią zlokalizowanych w malowniczych miejscowościach nad Adriatykiem bądź typowych narciarskich wioskach położonych w różnych częściach Alp, jeżeli stosujemy zadania dotyczące marketingu w firmie. Jeszcze ostrzejsza konkurencja cenowa występuje pomiędzy przedsiębiorstwami, które świadczą poszczególne usługi turystyczne- przewozowe, na ogół niczym się nie różniące w określonych przedziałach użyteczności.

Popyt turystyczny jest silnie uzależniony od zmian poziomu dochodów. W skali światowej wydatki na turystykę rosną szybciej niż dochód narodowy, a tempo wzrostu wydatków na turystykę zagraniczną jest szybsze niż na turystykę krajową. W latach 1960-1970 roczna stopa wzrostu popytu konsumpcyjnego wynosiła w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej od 8% do 14%. Wskaźnik elastyczności wydatków na podróże zagraniczne w stosunku do popytu konsumpcyjnego wahał się w tym czasie w granicach od 1,1 do 2,5.