Marketing: turystyka i rekreacja

Marketing to także turystyka oraz jej rozwój, który wpływa na konieczność poszerzania infrastruktury turystycznej.

Sprawny marketing usprawnia usługi turystyczne

Turystyka oraz jej rozwój wpływa na konieczność poszerzania infrastruktury turystycznej. Systematyczne podnoszenie poziomu jakości bazy noclegowej i gastronomicznej, a także szybki jej rozwój oraz urozmaicenie, przyczyniają się do lepszego postrzegania obszaru przez turystów. Stają się dodatkową zachętą do przyjazdu. Warto zatem postawić na sprawny marketing.

Istniejąca baza noclegowa jest niezbędnym elementem zagospodarowania turystycznego. Ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. Odpowiedni standard i różnorodność ukierunkowany na sprawny marketing.

Marketing online odnajdzie bazy noclegowe

Obiekty bazy noclegowej występujące w na terenie Polski zakwalifikowane zostały do następujących kategorii: gospodarstwa agroturystyczne (kategoria obejmuje gospodarstwa agroturystyczne oraz kwatery prywatne), hotele i motele. Wskazuje się także na pensjonaty i schroniska, jak i również ośrodki wypoczynkowe czy sanatoria i uzdrowiska. Uwadze w marketingu online nie mogą uciec campingi i pola namiotowe czy zajazdy.

Baza noclegowa w regionie jest rozłożona nierównomiernie. Łączna liczba obiektów noclegowych na badanym obszarze wynosi 663, z czego ponad połowa bo 427, to gospodarstwa agroturystyczne, co stanowi blisko 64 % całej bazy noclegowej, gdzie warto zdecydować się na marketing online. Wśród pozostałych kategorii obiektów noclegowych wyraźnie dominują hotele oraz ośrodki wypoczynkowe, odpowiednio 6,4 % i 8 %.
Pośród hoteli przeważają obiekty **gwiazdkowe, brakuje natomiast w hoteli o najwyższym standardzie, czyli **** i * gwiazdkowych.

Marketing, baza gastronomiczna a zadowolenie turystów

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ogólną liczbę obiektów bazy noclegowej w poszczególnych powiatach tworzą głównie gospodarstwa agroturystyczne oraz kwatery prywatne, udział gospodarstw agroturystycznych waha się w przedziale od 45% do nawet 79% w stosunku do całej bazy noclegowej w poszczególnych powiatach.

Warto także ukazać, że baza gastronomiczna jest drugim, oprócz bazy noclegowej, podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego. Jej znaczenie w procesie kształtowania produktu turystycznego oraz planowania intensyfikacji ruchu turystycznego jest pierwszorzędne, jeżeli chodzi o marketing. Dobry standard oraz smaczne menu obiektów gastronomicznych bezpośrednio wpływają na zadowolenie turystów oraz opinię na temat odwiedzanego obszaru. Mogą być również kolejnym powodem przyjazdu bądź argumentem za wyborem innego miejsca wypoczynku.