Maszyny do produkcji peletu

Maszyny do produkcji peletu – przechowywanie przetworów

W nowoczesnych wytwórniach pasz składniki są zwykle przechowywane w pojemnikach nad systemem ważenia złożonym z jednej lub więcej wag. Te składniki, które mają gruboziarnistą konsystencję, takie jak pełne ziarna i inne materiały włókniste, są mielone na drobną mączkę, aby ułatwić proces granulowania i mieszania. Odważone ilości każdego składnika są dokładnie mieszane w mieszalniku okresowym, a następnie przenoszone do zasobnika nad granulatorem.

Wpływ wilgoci, temperatury i ciśnienia na proces granulowania

Tworzenie wysokiej jakości peletów, które wspierają wydajność brojlerów, wymaga idealnej równowagi wilgotności, temperatury i ciśnienia. Temperatura jaką wytwarzają maszyny do produkcji peletu wpływa na zdolność paszy do wchłaniania wilgoci. Wilgoć działa jak przewodnik energii cieplnej. Zarówno temperatura, jak i wilgotność mogą wpływać na zdolność sprzętu do granulowania do wykorzystywania efektywnego ciśnienia do formowania granulek. Bez wilgoci ciepło dostarczane i wytwarzane przez sprzęt spalałoby i rozkładało składniki odżywcze znajdujące się w paszy, a bez ciepła wilgoć pozostawałaby wolna w paszy i prowadziłaby do jej zepsucia. 

Ani ciepło, ani wilgoć nie zamienią zacieru w pelet bez nacisku, który zmusi go do nadania mu formy. Na proces peletowania duży wpływ ma wilgotność, temperatura i ciśnienie. Różnice w jednym z tych czynników mogą mieć wpływ na rolę, jaką każdy z nich ma do odegrania w produkcji wysokiej jakości pelletu.

Granulowanie a wilgoć

Pasza dla zwierząt jest wytwarzana zgodnie ze specyfikacjami ustalonymi przez dietetyka, w tym określonymi wymaganiami dotyczącymi wilgotności. Wilgotność jest nie tylko niezbędna dla diety, ale również odgrywa kluczową rolę w procesie granulowania paszy dla zwierząt. Odpowiednia wilgotność sprzyja wiązaniu cząstek paszy, żelatynizacji, jakości peletu, zużyciu energii młyna i opłacalności. Wysoka wilgotność może powodować „zatykanie się” i zmniejszenie przepustowości w młynie, co prowadzi do zwiększonego zużycia energii i nadmiernego rozwoju drobnoustrojów. W przeciwieństwie do tego, niska wilgotność paszy powoduje kruche peletki, które prowadzą do zwiększonego miału i słabego wykorzystania paszy w gospodarstwie. 

Zarządzanie wilgocią ma fundamentalne znaczenie dla rentowności producenta. Równomierne rozprowadzanie i wchłanianie wilgoci zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi obciążenia mikrobiologicznego, wspierając jakość peletów i wykorzystanie paszy, jednocześnie zmniejszając straty i kurczenie się w procesie produkcji. Wilgotność jest istotnym czynnikiem decydującym o wysokiej jakości peletów. Aby chronić formę paszy, producenci muszą zapewnić równomierne wchłanianie wilgoci.