Monitoring wód podziemnych – badania ilościowe i jakościowe

Badanie i ocena stanu wód podziemnych musi być wykonywane regularnie przez specjalistyczne firmy, które wykorzystują skuteczne metody w zakresie monitoringu wód. Aqua Soil posiada uprawnienia do wykonywania odpowiednich badań w zakresie monitoring wód podziemnych. wykorzystuje badania ilościowe takie jak badanie wydajności studni czy badanie zmian poziomu zwierciadła. Jak również badania jakościowe czyli ocena składu chemicznego i badania bakteriologiczne. Dzięki takim badaniom w ramach monitoringu wód podziemnych możemy w 100% ocenić stan wód i poziom ich zanieczyszczenia. Aqua Soil na życzenie klientów zajmuje się też oceną wpływu inwestycji na wody podziemne. Każda planowana inwestycja nie może się obejść bez takich badań jak również nadzoru geologicznego, który pracownicy Aqua Soil również prowadzą na terenach takich jak budowa autostrady czy obwodnicy. Aqua Soil to gwarancja wysokiej jakości badań i terminowości.