Najważniejsze informacje o akcyzie

Pojęcie akcyzy jest doskonale znane każdemu z nas. Jednak czy, aby na pewno wiesz wszystko o niej? Jak działa i dlaczego jako przedsiębiorca importujący towary musisz wiedzieć o niej jak najwięcej?

Czym jest akcyza?

Akcyza to nic innego jak podatek pośredni, którego najważniejsze informacje zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku. W dokumencie tym znajdziemy informacje takie jak wysokość opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczenia znakami akcyzy. Czym jednak są wspomniane wyroby akcyzowe? Zaliczamy do nich między innymi wyroby energetyczne, energię elektryczną napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyny do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie.

Jaki jest cel akcyzy?

Na pierwszy rzut oka akcyza ma za zadanie ograniczenie swobód obywateli. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Wprowadzenie restrykcji ma na celu zmniejszenie spożycia lub używania produktów. Bardzo często zależność tę możemy zaobserwować w przypadku wyrobów, do których produkcji wykorzystywane są tanie surowce, z kolei szkodliwość dla zdrowia jest naprawdę wysoka. Z pewnością najpopularniejszym rodzajem akcyzy, który zna każdy z nas jest ta, nakładana na wyroby tytoniowe. W wielu krajach europejskich możemy spotkać się z akcyzą, która dochodzi nawet do 75% ceny końcowej produktu.

Stawki akcyzowe nie są jednak określane w taki sam sposób w przypadku wszystkich wyrobów objętych akcyzą. Możemy się spotkać z akcyzą wyrażoną w kwocie na jednostkę wyrobu – obejmuje paliwa, alkohol, energię elektryczną; procencie maksymalnej ceny detalicznej – produkty zawierające tytoń; procencie ceny wyrobu. Ostatni sposób jeśli chodzi o stawki akcyzy dotyczą wyrobów „niezharmonizowanych”. W przypadku niektórych wyrobów objętych akcyzą konieczne jest oznaczenie je odpowiednim znakiem akcyzy – banderolą. W Polsce banderola umieszczana jest, chociażby na wyrobach tytoniowych i papierosach.