Śrutownica

Śrutownica – najskuteczniejsze techniki obróbki 

Pomimo zmian w sprzęcie i materiałach, piaskowanie jest nadal najpowszechniejszą i preferowaną metodą obróbki ściernej. Szczególnie nadaje się do miękkich i wrażliwych materiałów, które są przygotowywane do ostatecznego wykończenia. Piaskowanie jest również bardziej ekonomicznym systemem wyposażenia, łatwiejszym w obsłudze i oferuje konsumentom doskonałą jakość.

Czym jest śrutowanie

Termin „śrutowanie” odnosi się do procesu wprawiania w ruch materiału ściernego za pomocą siły odśrodkowej lub mechanicznej. Śrutowanie awexim.pl ma zupełnie inny system ciśnieniowy niż piaskowanie. Ta metoda obróbki ściernej wykorzystuje urządzenie podobne do obracającego się koła, które odśrodkowo przyspiesza materiał podobny do śrutu i uderza nim o powierzchnię. Śrutowanie jest znacznie bardziej agresywną techniką ścierną niż piaskowanie. Jest zwykle używany do większych i trudniejszych obiektów do przygotowania, które wymagają dużej siły nacisku i gęstszego materiału medialnego do czyszczenia i przygotowania powierzchni. Śrutowanie wymaga również ścisłego ograniczenia, ponieważ siła śrutu może spowodować dodatkowe szkody, jeśli proces nie jest ograniczony.

W operacjach na dużą skalę często spotyka się obróbkę strumieniowo-ścierną przez ścieranie odśrodkowe. Może to mieć miejsce w zbiornikach do śrutowania, w których śrut stalowy lub śrut śrutuje szorstkie powierzchnie, takie jak odnawiane ramy samochodowe lub stalowe pojemniki poddawane recyklingowi. Znajdziesz również śrutowanie w pracy, w której elementy silnika wymagają śrutowania w celu zwiększenia plastyczności.

Śrutowanie czy piaskowanie?

Nie ma dobrej ani złej odpowiedzi na pytanie, czy lepsze jest piaskowanie czy śrutowanie. Istnieje wiele zmiennych związanych z działalnością obróbki strumieniowo-ściernej. Najlepsza metoda zależy od obrabianej powierzchni i rodzaju wykończenia, jakiego oczekujesz. Piaskowanie jest zwykle gładszym i mniej inwazyjnym procesem ścierania. Zależy to jednak również od używanego ciśnienia sprężonego powietrza i wybranego materiału ściernego. Ponieważ piaskowanie jest mniej energiczne niż śrutowanie, jest znacznie bardziej wyrozumiałe. Dzięki lekkiemu naciskowi i miękkim materiałom, takim jak substancje organiczne lub szkło, można leczyć bardzo wrażliwe powierzchnie przy niewielkim ryzyku przypadkowego uszkodzenia.