Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – co warto wiedzieć?

W skrócie, ubezpieczenie kosztów leczenia jest sumą wydatków na wszelkie medyczne świadczenia, które są nam gwarantowane w czasie zagranicznego wyjazdu. Opisuje on też zakres pomocy, z jakiej skorzystamy w klinikach i szpitalach, świadczonych przez służby ratownicze i lekarzy, za którą zapłaci firma ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie kosztów leczenia definiuje również odpowiednie sumy, które będą pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszelkie te kwestie, są określane indywidualnie, a wszystko zależy w jakiej firmie kupujemy polisę turystyczną.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, jest zatem w stanie pokryć m.in.: zabiegi oraz operacje, medyczne badania, lekarskie wizyty zarówno w domach, jak i gabinetach, spędzone doby w szpitalach, kupno lekarstw, opatrunkowych środków i innych medycznych akcesoriów, sanitarny transport bez względu na konieczny środek lokomocji, ratownictwo w na lądzie, morzu, w górach, a także w jaskiniach.

Koszty leczenia i ich zakres

Pamiętajmy o tym kupując ubezpieczenie zagraniczne, że firmy zaznaczają w OWU pewne sytuacje, kiedy ochrona zostaje wyłączona, a wówczas koszty leczenia pokryte nie będą. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, będzie to chociażby wypadek, którego powodem było spożywanie alkoholu, czy też pogorszenie się stanu zdrowia w wyniku choroby przewlekłej, którą zdiagnozowano jeszcze przed wyjazdem. Warto jednak wiedzieć, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe, indywidualnie kategoryzuje opisane wyżej sytuacje.

Suma kosztów leczenia…

W tym wypadku, wygląda to identycznie jak w przypadku zakresu, gdyż wszystkie ubezpieczalnie ustalają sumy kwot gwarancyjnych indywidualnie. Będzie to swojego rodzaju limit, do którego firma będzie w stanie pokryć koszty. Na przykład, jeśli suma kosztów leczenia pacjenta ubezpieczonego na 10 000 euro, będzie wynosiła 20 000 euro, brakująca część musi zostać opłacona z własnych środków. Najczęściej podczas oferowania ubezpieczenia wyjazdowego, będziemy mogli wybierać spośród kilku pakietów, gdzie sumy będą rosnące od 10 000 euro, przez 20 000 i 30 000 euro, aż po te znacząco większe.

To klient decyduje o tym, jaka kwota będzie dla niego najbardziej korzystna. Jeżeli chodzi o Europę, zaleca się aby suma ta nie była niższa niż 20 00 euro, natomiast poza naszym kontynentem kwota ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa. Są to jednak limity, które najlepiej dostosować indywidualnie do danej sytuacji, a dokładnie do kosztów leczenia w tym kraju, do którego się wybieramy.

EKUZ, a kwestia kosztów leczenia

Europejska karta ubezpieczenie zdrowotnego (EKUZ), daje gwarancję darmowego dostępu do powszechnej służby zdrowia na takim, poziomie jak obywatele tych krajów, a dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej i EFTY. EKUZ można wyrobić sobie bezpłatnie, a wystarczy być jedynie ubezpieczonym w naszym kraju. Pamiętajmy jednak, że jedynie część świadczeń będzie bezpłatna, gdyż reszta będzie podlegała już zapłacie. Nawet jeśli zatem posiadamy EKUZ, dodatkowe ubezpieczenie turystyczne i tak będzie nam potrzebne, aby pokryć wszelkie koszty leczenia, które nie są refundowane.